خدمات ما

04

مشاوره در بهینه سازی و راه اندازی خطوط تولید
مشاوره و اجرا در حوزه بازرگانی و لجستیک
مشاوره و اجرا در حوزه واردات مواد اولیه صنعتی
مشاوره و اجرا در حوزه صادرات و انتقال فناوری

03

مشاوره در حوزه ایجاد و مدیریت زنجیره تامین
مشاوره و اجرا در حوزه تامین قطعات و ابزار آلات صنعتی
مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مبتنی بر صنایع
مشاوره در حوزه بازاریابی و فروش

01

مشاوره حقوقی و مالکیت فکری و مالیاتی
مشاوره در حوزه حمل و نقل ، ترخیص کالا و قوانین گمرکی
مشاوره در حوزه تبلیغات و آگهی های بازرگانی و دیجیتال مارکتینگ
مشاوره در حوزه منابع انسانی و معرفی نیروی کار متخصص